Ako uzivat eco slim

Din + ce apar viermii

Je důležité uschovat tento návod tak, abyste jej mohli kdykoli konzultovat. V případě prodeje, darování nebo přestěhování pračky se ujistěte, že zůstane uložen v blízkosti pračky, aby mohl posloužit novému majiteli při seznámení s její činností a s příslušnými upozorněními.!

Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: obsahují důležité informace týkající se instalace, použití a bezpečnosti při práci. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Rozbalení 1. Rozbalte pračku. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jejímu poškození. V případě, že je poškozena, ji nezapojujte a ako uzivat eco slim se na prodejce. Odstraňte šrouby c h ako uzivat eco slim á n í c í p ř e d poškozením během přepravy a gumovou podložku s příslušnou rozpěrkou, které se nacházejí v zadní části viz obrázek.

Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy zabezpečí stabilitu zařízení a zamezí vzniku vibrací a hluku během činnosti. V případě instalace na podlahovou krytinu nebo na ako uzivat eco slim nastavte nožky tak, aby pod pračkou zůstal dostatečný volný prostor pro ventilaci.

Připojení k elektrické a k vodovodní síti Připojení přítokové hadice vody 1.

Tech21 Eco Slim for iPhone 12 Pro Max in Moss Green

Před připojením hadice nechte vodu odtékat, dokud nebude čirá. Připojte přítokovou h a d i c i k p r a č c e p r o s t ř e d n i c t v í m příslušné přípojky na vodu, umístěné vpravo nahoře viz obrázek. Uzavřete otvory po šroubech plastovými krytkami z příslušenství. Uschovejte všechny díly: v případě opětovné přepravy pračky je bude třeba namontovat zpět.!

Obaly nejsou hračky pro děti! Vyrovnání do vodorovné polohy 1.

Ale rovnako ako akýkoľvek iný liek prírodného pôvodu, liek môže spôsobiť individuálne netoleranciu jednej zložky. Na internete si môžete prečítať skutočné názory ľudí, ktorí už Anti Toxin Nano ako preventívne a terapeutické činidlo. Väčšina ľudí však o tomto parazite nevie po celý svoj život. Podráždenie pokožky hlavy často priraďujeme okolitým vplyvom, kozmetike a iným produktom.

Pračku je třeba umístit na rovnou a pevnou podlahu, aniž by se opírala o stěnu, nábytek či něco jiného. V případě, že podlaha není dokonale vodorovná, mohou být případné rozdíly vykompenzovány šroubováním předních nožek viz ako uzivat eco slim ; Úhel sklonu, naměřený na ako uzivat eco slim ploše, nesmí přesáhnout Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš ohnutá ani stlačená.!

vindeca rapid viermii cu bandă

Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji viz vedlejší strana.! V případě, že délka přítokové hadice nebude dostatečná, obraťte se na specializovanou prodejnu nebo na autorizovaný technický personál.! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.! Používejte hadice z příslušenství zařízení. Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozvodky.!

 • Vermox cu recenzii ale medicilor opistorhiasici
 • Atac astm și pierderea în greutate
 • Все, не могу .
 • На ней были изображены все странные существа, в том числе и три ярко-синих полушария, из которых торчали вверх три пары длинных узловатых антенн, напомнив Николь о перенесенном смятении.
 • Recenzii anti-tohin nano parazit
 • Pierdere în greutate și înaltă ldl

Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.! Výměna kabelu musí být svěřena výhradně autorizovanému technickému personálu. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za následky nerespektování uvedených předpisů. CZ nebo ji uchyťte k okraji umývadla či vany a připevněte vodicí držák z příslušenství ke kohoutu viz obrázek. Volný konec vypouštěcí hadice nesmí zůstat ponořený do vody.! Použití prodlužovacích hadic se nedoporučuje; je-li však nezbytné, prodlužovací hadice musí mít stejný průměr jako originální hadice a její délka nesmí přesáhnout cm.

Připojení k elektrické síti Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že: Je zásuvka uzemněna a že vyhovuje normám; je zásuvka schopna snést maximální zátěž odpovídající jmenovitému příkonu zařízení, uvedenému v tabulce s technickými údaji viz vedle ; hodnota napájecího napětí odpovídá údajům uvedeným v tabulce s technickými údaji viz vedle ; je zásuvka kompatibilní se zástrčkou pračky. V opačném případě je třeba vyměnit zásuvku nebo zástrčku.!

Pračka nesmí být umístěna venku pod širým nebem, a to ani v případě, že by se jednalo o místo chráněné před nepřízní počasí, protože je velmi nebezpečné vystavit ji působení deště a bouří.! Po definitivní instalaci pračky musí zásuvka zůstat snadno přístupná. První prací cyklus Po instalaci zařízení je třeba ještě předtím, než je použijete na praní prádla, provést jeden zkušební cyklus s pracím prostředkem a bez náplně prádla nastavením pracího programu 2.

Tímto způsobem dochází k omezení opotřebení pračky a ke snížení nebezpečí úniku vody. Před zahájením čištění pračky a během operací údržby vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Přístup ke vstupní části čerpadla: 1.

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky. Čištění dávkovače pracích prostředků Péče o dvířka a buben Vytáhněte dávkovač jeho nadzvednutím a vytažením směrem ven viz obrázek. Umyjte jej pod proudem vody; tento druh vyčištění je třeba provádět pravidelně. Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných zápachů.

Čištění čerpadla Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje údržbu. Může se však stát, že se v jeho vstupní části, určené k jeho ochraně a nacházející se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty mince, knoflíky.! Ujistěte se, že ako uzivat eco slim prací cyklus ukončen, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Kontrola přítokové hadice ako uzivat eco slim vodu Stav přítokové hadice je třeba zkontrolovat alespoň jednou ročně. Jsou-li na ní viditelné praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit: silný tlak působící na hadici během pracího cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.! Nikdy nepoužívejte již použité hadice. Pračka byla navržena a ako uzivat eco slim v souladu s platnými mezinárodními bezpečnostním předpisy.

încă mai pierde în greutate în timp ce este însărcinată

Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pozorně přečíst. Základní bezpečnostní pokyny Toto zařízení ako uzivat eco slim používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, když se nacházejí pod náležitým dohledem nebo když byly náležitě vyškoleny ohledně bezpečného použití zařízení a uvědomují si související nebezpečí.

Děti si nesmí ako uzivat eco slim se zařízením. Děti nesmí provádět operace údržby a čištění bez dohledu. Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro použití v domácnosti. Nedotýkejte se zařízení bosí nebo v případě, že máte mokré ruce či nohy.

Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopením za zástrčku. Neotvírejte dávkovač pracích prostředků během činnosti zařízení. Nedotýkejte se odčerpávané vody, protože může mít velmi vysokou teplotu. Nepokoušejte se o násilné otevření dvířek: mohlo by dojít k poškození bezpečnostního uzávěru, který zabraňuje náhodnému otevření.

Při výskytu poruchy se v žádném případě nepokoušejte o opravu vnitřních částí zařízení. Vždy mějte pod kontrolou děti a zabraňte tomu, aby se přibližovaly k zařízení během pracího cyklu. Během pracího cyklu mají dvířka tendenci ohřát se. V případě potřeby přemísťujte pračku ve dvou nebo ve třech a věnujte celé operaci maximální pozornost. Nikdy se nepokoušejte zařízení přemísťovat sami, je totiž velmi těžké. Před zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je buben prázdný.

Likvidace Likvidace obalových materiálů: při jejich odstranění postupujte v souladu s místním předpisy a dbejte na možnou recyklaci. Staré spotřebiče musí být odevzdány do odděleného sběru, a to za účelem recyklace a optimálního využití materiálů, které obsahují, a z důvodu předcházení negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozorňuje na povinnost odevzdat zařízení po skončení jeho životnosti do odděleného sběru. Spotřebitelé by měli kontaktovat příslušné místní úřady nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se správné likvidace starého zařízení.

Během pracího programu zůstane ve stejné poloze.

Vermox cu recenzii ale medicilor opistorhiasici Vermox cu recenzii ale medicilor opistorhiasici Cântec despre viermi Medicii prescriu Vermox pentru prevenirea bolilor de către viermii paraziți rotunzi pinworms, homeopate este o metodă eficientă conform recenziilor pacienților. Din păcate, pyrantel afectează doar viermii adulți, astfel încât după Albendazol și Pirantel; Recenzii ale medicamentului "Albendazol". Albendazol dosis oxiuriasis Acțiunea sa vizează eliminarea din organism a unor astfel. Cu un curs lung de tablete Vermox, se efectuează o monitorizare periodică de laborator a stării funcționale a ficatului, a rinichilor și a măduvei osoase roșii. În timp ce luați medicamentul în orice dozaj, este exclusă utilizarea alcoolului.

Kontrolka zvolené funkce zůstane rozsvícena. Za účelem opětovného zahájení praní z bodu, ve kterém bylo přerušeno, znovu stiskněte toto tlačítko. Pohotovostní režim Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem automatického vypnutí přechodu do pohotovostního režimu standbykterý je aktivován po uplynutí přibližně 30 minut, když se pračka nepoužívá.

Rozsvícená kontrolka poukazuje na probíhající fázi. V případě, že byla nastavena funkce Odloženého startu, budou informovat o čase zbývajícím do zahájení pracího programu viz vedlejší strana.

Informují nás o následujících skutečnostech: Odložený start Když byla aktivována funkce Odloženého startu viz Uživatelská nastavenípo zahájení pracího programu začne blikat příslušná kontrolka zvoleného odložení: Kontrolka aktuální fáze pracího programu: Po zvolení a zahájení požadovaného pracího cyklu dojde k postupnému rozsvícení kontrolek informujících o jeho průběhu.

Praní Máchání Odstřeďování Odčerpání vody Ukončení praní CZ Průběžně bude zobrazován čas zbývající do startu a zobrazování bude provázeno blikáním příslušné kontrolky: Po uplynutí zvolené doby odložení dojde k zahájení nastaveného ako uzivat eco slim. Funkční tlačítka a příslušné kontrolky Po zvolení konkrétní funkce dojde k rozsvícení příslušné kontrolky.

V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, příslušná kontrolka začne blikat a funkce nebude aktivována.

 • Návod k použití PRAČKA. Obsah IWSNC X9 - PDF Free Download
 • Încă mai pierde în greutate în timp ce este însărcinată
 • Я все передумала, но ничего не складывается.
 • Потом три биота подъехали к бездействовавшему котлу возле Ричарда, Макса и Патрика и выгрузили все собранное на конвейер, входивший в загадочное устройство.
 • Am panbit cu eco subțire

V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s jinou předem zvolenou funkcí, kontrolka první funkce bude blikat a bude aktivována pouze druhá, přičemž kontrolka zvolené funkce se rozsvítí stálým světlem. Kontrolka zablokovaných dvířek Rozsvícení této kontrolky poukazuje na to, že dvířka jsou zajištěna kvůli zamezení náhodnému otevření; aby se zabránilo poškození dvířek, před jejich otevřením je třeba vyčkat, dokud uvedená kontrolka nezhasne; vyčkejte přibližně 3 minuty.

Zahájení pracího programu 1. Naplňte pračku a zavřete dvířka.

pierderea de grăsime nebună de origine lindsey

Nastavte teplotu praní viz Uživatelská nastavení. Nastavte rychlost odstřeďování viz Uživatelská nastavení. Nadávkujte prací prostředek a přídavné prostředky viz Prací prostředky a prádlo.

Zvolte požadované funkce.

Навигация по записям

Po ukončení pracího programu se rozsvítí kontrolka. Vytáhněte prádlo a nechte dvířka pootevřená, aby bylo umožněno vysušení bubnu. Skutečná doba se může měnit v závislosti na četných faktorech, jako je např. Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě do 60 C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.

Tento cyklus je ako uzivat eco slim pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě do 40 C. Pro všechny Kontrolní ústavy: 2 Dlouhý program na praní bavlny: nastavte program 4 s teplotou 40 C. Standardní program pro bavlnu pro praní při 20 C program 7 ideální pro náplně ze znečištěné bavlny.

Dobrá výkonnost i za studena, srovnatelná s praním při 40 C, je zaručena mechanickým působením, které je založeno na změně rychlosti v krátkých nebo dlouhých intervalech. Express program 11 byl navržen pro praní mírně znečištěného prádla během krátké doby: trvá pouze 15 minut a šetří tak energii a čas. Nastavením programu 11 při 30 C je možné ako uzivat eco slim společně prádlo z tkanin různého druhu s výjimkou vlny a hedvábí s maximální náplní 1,5 kg.

Cântec despre viermi

Sport Intensive program 12 ako uzivat eco slim navržen pro velmi znečištěné látky sportovního oblečení teplákové soupravy, šortky apod. Sport Light program 13 byl navržen pro mírně znečištěné látky sportovního oblečení teplákové soupravy, šortky apod.

seminte de patlagina pt slabit

Doporučuje se použít tekutý prací prostředek a použít dávku vhodnou pro poloviční náplň. Sport Shoes program 14 byl navržen pro praní sportovní obuvi; pro dosažení optimálních výsledků neperte více než 2 páry najednou. Teplota může být postupně snižována až po praní ve studené vodě. Zařízení automaticky zabrání nastavení vyšší teploty, než je maximální teplota pro každý prací program.

Maximální rychlosti pro jednotlivé prací programy jsou: Programy Maximální rychlost Bavlna otáček za minutu Syntetika otáček za minutu Vlna otáček za minutu Hedvábí pouze odčerpání vody Rychlost odstřeďování může být snížena nebo může být odstřeďování vyloučeno volbou symbolu. Zařízení automaticky zabrání odstřeďování vyšší rychlostí, než je maximální rychlost pro každý prací program.

Funkce Jednotlivé funkce, ako uzivat eco slim pračka disponuje, umožňují dosáhnout požadovaného stupně čistoty a bělosti praného prádla. Způsob aktivace jednotlivých funkcí: 1. Poznámka: Rychlé blikání kontrolky reglarea temperaturii pierderii în greutate na to, že příslušná funkce je nepoužitelná během nastaveného pracího programu. Volbou této volitelné funkce se bude mechanický pohon, teplota a voda optimalizovat pro sníženou náplň mírně znečistěné bavlny a syntetických materiálů Tabulka pracích programů.

pierderea în greutate bulion osos rapid

Při použití můžete pracovat s kratšími dobami a ušetřit vodu a energii. Doporučuje se používat dávku tekutého pracího prostředku vhodnou pro naplněné množství.! Tato funkce není použitelná u programů 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Funkce přispívá k energetické úspoře tím, že neohřívá vodu použitou pro praní prádla jedná se o výhodu pro životní prostředí i pro účet za elektrickou energii. Zesílený účinek a optimalizovaná spotřeba vody vskutku zaručují optimální výsledky během stejné průměrné doby odpovídající standardnímu cyklu.

Рубрика: Dispozitiv împotriva paraziților

Pro dosažení lepších výsledků praní se doporučuje použít tekutý prací prostředek.! Tato funkce není použitelná u programů 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Bělení Bělící cyklus vhodný na odstranění nejodolnějších skvrn. Nezapomeňte na vlo±zení bělícího prostředku do přídavné přihrádky 4 viz Cyklus bělení.!

Насколько я поняла, меня просили предоставить вам информацию об октопауках.

Tato funkce není použitelná u programů 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Odložený start Slouží k odložení zahájení pracího cyklu až o 12 hodin. Opakovaně stiskněte tlačítko až do rozsvícení kontrolky označující požadovanou dobu odložení.

Po pátém stisknutí tlačítka dojde k vyloučení uvedené funkce. Je aktivní u všech pracích programů. Nepoužívejte prací prostředky určené pro ruční praní, protože způsobují tvorbu nadměrného množství pěny.!

Asevedeași