Containere de depozitare a pierderilor în greutate

Depozitarea merelor: condiții optime și durata de păstrare

Cerinţele specifice pentru ambalarea, depozitarea şi transportare stabilite în prezenta Reglementare tehnică, nu se aplică produselor ce tranzitează ţara sau care sînt depozitate temporar ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă containere de depozitare a pierderilor în greutate pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează: compatibilitatea produselor — constă în faptul că anumite produse pot transmite mirosuri sau arome specifice altor produse aflate în apropiere; depreciere — degradare calitativă a unui produs; fructe, legume proaspete — acele fructe şi legume care sînt comercializate consumatorului în starea lor naturală sau cu o procesare naturală minimă; manipulare — totalitatea operaţiilor executate de la recoltarea produselor pînă la consum; prerăcire — operaţie de răcire rapidă a unui produs la o temperatură mai scăzută decît temperatura produsului la recoltare în vederea depozitării sau a transportului frigorific; spaţii de depozitare — atît mijloacele de transport spaţii de depozitare mobilecît şi depozitele propriu-zise spaţii de depozitare fixe.

Produsele se calibrează după clasa de calitate, în funcţie de mărime, grad de coacere şi starea sănătăţii.

containere de depozitare a pierderilor în greutate

Produsele ambalate în mod individual în peliculă nu pot fi considerate ca preambalate. În calitate de ambalaj pot fi folosite numai materiale autorizate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii în conformitate cu Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice pentru materialele folosite in sectorul alimentar nr.

Materialele de ambalaj trebuie să fie noi şi curate. Igiena ambalajului, inclusiv a materialelor utilizate în ambalaj, se asigură de către agentul economic.

Conditii generale transport containere

Materialele de ambalaj trebuie alese în dependenţă de exigenţele produsului, de metoda de ambalare, de metoda de prerăcire, de rezistenţă, disponibilitate şi de clauzele contractuale. Materialele de ambalaj stocate trebuie depozitate în zone curate, închise şi protejate adecvat de pătrunderea dăunătorilor şi contaminanţilor. Ambalajul trebuie să menţină caracteristicile de calitate ale produselor ambalate pe parcursul procesului de transportare şi comercializare şi trebuie să protejeze de influenţele mediului exterior.

În condiţii normale şi prevăzute de utilizare, ambalajul nu trebuie să transfere produselor contaminanţi în cantităţi care ar putea aduce o schimbare inacceptabilă în compoziţia produselor sau o deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora în conformitate cu Hotărîrea Guvernuluii nr. Ambalajul trebuie proiectat în aşa fel încît să asigure stabilitatea optimă pe timpul manipulării.

Se folosesc în acest scop materiale auxiliare de amortizare şi de calare. Ambalajul trebuie să reziste la: 1 manipulare grosieră la încărcare şi descărcare; 2 compresia produsă de greutatea altor containere superioare; 3 impact şi vibraţie în timpul transportării; 4 umiditate înaltă în timpul răcirii preliminare, tranzitului şi depozitării; 5 praf, lumină şi alte radiaţii, temperatură, presiune; 6 acţiunea factorilor de natură biologică microorganisme, insecte, rozătoare etc.

Importatorii, producătorii de ambalaje furnizează informaţiile şi recomandările necesare privind materialele de ambalaj.

Cum se păstrează diferite soiuri de grâu: termen de valabilitate și umiditate admisibilă

Materialele utilizate se clasifică: 1 din mucava: saci, cutii, containere, lăzi, panere, înveliş, căptuşeală, umplutură, tăvi, coşuri, despărţitoare şi foi intermediare; 2 din hîrtie: saci, coli de acoperit, căptuşeală, garnituri; 3 din lemn: lăzi, coşuri, cutii, tăvi, palete; 4 din material plastic: lăzi, palete, cutii, tăvi, saci, pungi, săculeţe, folii, containere, peliculă de ambalaj, despărţitoare, căptuşeală; 5 material spongios: cutii, tăvi, saci, căptuşeală, despărţitoare.

Ambalajele trebuie să fie destinate scopului utilizării lor pentru fructe şi legume. Coşurile, cutiile, lăzile, tăvile şi sacii se consideră containere de transport. Cutiile din carton din fibre, pentru produsele ambalate în stare umedă sau cu gheaţă, trebuie impregnate cu ceară sau acoperite cu un material hidrofug.

La lipirea cutiilor trebuie 5 pierderea în greutate un material adeziv rezistent la apă. Containerele şi paletele din lemn trebuie să fie conforme Standardului internaţional privind măsurile fitosanitare nr.

Containerele care se reutilizează trebuie să fie curăţate şi dezinfectate temeinic. Următoarele materiale se adaugă la containere pentru a conferi rezistenţă şi protecţie suplimentară produselor: 1 căptuşeala - pentru a asigura umiditatea necesară la transportarea sparanghelului; căptuşeala cu bioxid de sulf — la reducerea alteraţiilor la transportarea strugurilor; căptuşeala cu permanganat de potasiu - în cutiile pentru transportarea bananelor pentru contribuirea absorbţiei etilenei; 2 sacii sau materialele din peliculă de polietilenă - pentru a reţine umiditatea: a polietilena perforată trebuie utilizată pentru majoritatea produselor - pentru a permite schimbul de gaze şi a evita umiditatea excesivă; b polietilena solidă - pentru ambalarea ermetică a produselor şi asigurarea atmosferei modificate, prin reducerea cantităţii de oxigen disponibil pentru respiraţie şi coacere.

Se aplică pentru banane, căpşune, roşii şi citrice.

RT Ambalarea, transportarea si depozitarea fructelor si legumelor

Se respectă următoarele metode de ambalare ale produselor: 1 ambalare pe teren — produsele se aşează în ambalaje în timpul recoltării; 2 ambalare în hală — produsele aduse de pe teren sînt prelucrate sau ambalate în încăpere sau sub acoperiş; 3 reambalare — produsele sînt sortate repetat şi puse într-un container cu o capacitate mai mică pentru vînzarea cu amănuntul.

Ca ambalare a produselor poate fi selectat unul dintre următoarele tipuri: 1 umplere la volum; 2 ambalare în tăvi sau celule; 3 ambalare-aşezare — produsele sînt aşezate cu grijă în container; 4 ambalare sau preambalare pentru consumator — cantităţi relativ mici de produse sînt ambalate, cîntărite şi etichetate pentru comercializare cu amănuntul; 5 învelire în peliculă retractabilă — produsele sînt învelite cu peliculă, separat containere de depozitare a pierderilor în greutate ermetic, pentru a reduce pierderea de umiditate.

Pelicula poate fi tratată cu fungicide sau alte substanţe chimice autorizate în conformitate cu Legea nr. Containerele de transport trebuie să fie calibrate şi umplute corect în scopul evitării deteriorării containerelor şi a produselor. Trebuie să se evite umplerea excesivă şi umplerea insuficientă, care să provoace deprecierea produselor. Trebuie să se utilizeze unităţi de încărcătură pe palete, care trebuie să asigure: 1 manipularea redusă a containerelor de transport separate; 2 reducerea deteriorării containerelor şi a produselor din interiorul acestora; containere de depozitare a pierderilor în greutate eficienţa operaţiunilor la centrele de distribuţie.

Unităţile de încărcătură pot avea una din următoarele caracteristici: 1 palete standard din lemn sau foi intermediare, cum ar fi: x mm, x mm, x mm, x mm; 2 suporturi cu fixare reciprocă între cutii; 3 cutii cu orificii pentru circularea aerului; 4 material care fixează cutiile pentru a preveni alunecarea orizontală; 5 plasă din masă plastică în jurul paletei cu cutii; 6 corniere din carton, masă plastică sau metal; 7 curele din plastic sau metal în jurul cornierelor şi cutiilor.

Containere de depozitare a pierderilor în greutate din lemn trebuie să fie suficient de rezistente de a nu-şi modifica forma în timpul depozitării. Trebuie să fie asigurate condiţiile necesare pentru manipulare cu încărcătoare cu furcă şi platforme-ascensor.

Baza paletei nu trebuie să împiedice circulaţia aerului. În cazul încărcăturilor sub formă de palete cu containere de transport nefixate cu curele sau plasă, cel puţin trei straturi superioare trebuiesc stivuite intercalat, pentru asigurarea stabilităţii. Transportatorul trebuie containere de depozitare a pierderilor în greutate folosească peliculă de ambalaj, bandă adezivă sau clei la straturile superioare, adăugător la stivuirea intercalată. Containerele trebuie să fie suficient de rezistente pentru stivuire intercalată fără a se prăbuşi.

În containerele de transport foile intermediare se stivuiesc intercalat, se învelesc cu peliculă de ambalaj sau în alt mod şi se fixează cu corniere şi curele. Foile intermediare, făcute din carton, din fibre sau plastic, trebuie să fie suficient de rezistente, iar cele folosite în condiţii de umiditate sporită trebuie impregnate cu ceară.

Foile impregnate, folosite în vehicule, trebuiesc dotate cu orificii pentru circularea aerului sub încărcătură.

Nu se recomandă folosirea foilor intermediare în utilajele de transport frigorifice cu canale mai puţin adînci în podea.

  1. Depozitare legume-fructe - Frigotherm Group SRL
  2. Apneea de somn pierde în greutate
  3. Masinile si instalatiile pentru conditionare se folosesc pentru pregatirea legumelor si fructelor pentru depozitare si apoi livrare.
  4. Regim alimentar slabire
  5. Mzbrooklyn pierdere în greutate

Expeditorul este obligat să furnizeze şi să aplice etichete pe ambalaje şi containere. Etichetele aplicate pe colete trebuie să aibă forma unui pătrat cu latura de mm şi să conţină informaţii privind produsele. De asemenea, pe ambalajul utilizat, avînd forma unui dreptunghi trebuiesc aplicate etichete de manipulare, ce stipulează condiţiile de manipulare. În scopul păstrării calităţii produselor, temperatura iniţială de pe teren a produselor trebuie prerăcită pînă la încărcarea în vehiculele de transport frigorifice.

Construcţia vehiculelor de transport frigorifice trebuie să menţină temperatura iniţială a produselor. În cazul aplicării prerăcirii, aceasta se realizează imediat după recoltare.

Mașini pentru producerea de pungi pentru saci, ambalaje MKR (containere moi), schema de linii

Produsele recoltate trebuiesc protejate de soare prin acoperirea lor pînă în staţia de prerăcire. Lăzile de lemn fixate sau cutiile de carton din fibre impregnate cu ceară, sînt folosite pentru produsele împachetate, supuse prerăcirii cu apă sau gheaţă, după ambalare.

Alegerea metodei de prerăcire se face în dependenţă de natura, valoarea şi calitatea produsului.

containere de depozitare a pierderilor în greutate

Metoda de prerăcire include: 1 prerăcirea în încăpere — plasarea containerului cu produse într-o încăpere refrigerată.

Unele produseîn caz de necesitate, se stropesc sau se udă cu apă în timpul răcirii în încăpere; 2 prerăcirea cu aer comprimat sau răcire umedă sub presiune —circularea aerului printre produsele din container în camera de refrigerare.

Unele produse se pulverizează cu apă; 3 prerăcire cu apă — scufundarea produsului în bazine, lăzi sau containerele de încărcare într-o cantitate mare de apă cu gheaţă; 4 prerăcire prin vid — înlăturarea căldurii iniţiale a produsului ambalat în containere de transport creînd vacum în camera de vid; 5 prerăcire cu apă şi vid — umiditatea suplimentată aplicată produselor ambalate în containere de transport înainte de sau în timpul procesului de vacuumare, pentru a grăbi înlăturarea temperaturii; 6 îngheţarea ambalajelor — injectarea gheţii de zăpadă şi apă sau zdrobite în fiecare container.

Utilajele de prerăcire şi apa trebuie salubrizate permanent cu o soluţie de hipoclorit sau alte soluţii, pentru eliminarea agenţilor ce cauzează alterarea. Nu se admite încălzirea produselor după prerăcire. Mijloacele de măsurare utilizate la asigurarea condiţiilor de depozitare şi transportare a produselor necesită să fie verificate metrologic. Transportatorul ţine un registru de evidenţă a tuturor operaţiunilor efectuate pe parcursul transportării, în care înregistrează temperatura, umiditatea relativă a aerului şi toate schimbările intervenite pe parcurs.

containere de depozitare a pierderilor în greutate

Transportarea produselor se efectuează cu mijloace de transport autorizate. Produsele trebuiesc transportate fiind protejate de condiţiile mediului înconjurător pierde brațele grase emisiile de gaze de eşapament ale mijloacelor de transport.

Mijloacele de transport trebuiesc curăţate temeinic, dezinfectate şi uscate înainte de încărcare. Modalitatea de transportare a produselor şi tipul de echipament se stabileşte în dependenţă de următorii factori: 1 destinaţia; 2 gradul de perisabilitate a produselor; 3 cantitatea produselor ce urmează a fi transportate; 4 temperatura de păstrare şi umiditatea relativă recomandate; 5 condiţiile temperaturii exterioare la punctele de origine şi destinaţie; 6 timpul de tranzit pentru a ajunge la destinaţie; 7 tarifele de transport, negociate cu agenţiile de transport; 8 calitatea serviciului de transportare; 9 valoarea produselor.

Pentru asigurarea menţinerii calităţii produselor în cazul transportului cu avionul, în aeroport sînt necesare încăperi de păstrare cu temperatură controlată şi reglată. În caz pierde rapid grăsimi necesitate, trebuiesc folosite containere aeriene frigorifice sau plăpumi termice izolante. Pe parcursul transportării în containerele închise trebuie instalat un sistem adecvat pentru monitorizarea temperaturii şi a umidităţii relative.

Transportarea de lungă durată a produselor în zone climaterice diferite containere de depozitare a pierderilor în greutate dotate cu utilaje robuste, cu o construcţie corespunzătoare pentru a rezista mediului de tranzit şi a proteja produsele. Transportatorul trebuie să verifice utilajele de transport înainte de a le prezenta expeditorului pentru încărcare.

Expeditorul, importatorul trebuie să controleze echipamentele. Transportatorul furnizează instrucţiuni privind verificarea şi funcţionarea sistemelor frigorifice. Toate utilajele de transportare trebuiesc verificate pentru a stabili: 1 curăţenia — secţia pentru marfă trebuie curăţită regulat cu abur sau prin alte metode similare; 2 lipsa deteriorărilor pe pereţi, podea, uşi, tavan, care trebuie să fie în condiţii bune; 3 controlul temperaturii, unităţile de refrigerare trebuie să fie verificate regulat şi să asigure continuu circulaţie de aer pentru o furnizare de temperaturi uniformă.

Utilajele de transportare trebuie să fie curate şi să fie liber de: 1 miros străin al unei încărcături incompatibile sau de la serviciile prestate anterior; 2 reziduuri chimice toxice; 3 cuibăriri ale insectelor în utilaje; 4 resturi de produse agricole alterate; 5 cruste ce blochează orificiile de drenare sau canalele de circulare a aerului de-a lungul podelei.

Utilajele de transportare trebuie să containere de depozitare a pierderilor în greutate menţinute în stare bună şi să fie verificate pentru a stabili: 1 deteriorarea pereţilor, podelei, uşilor sau tavanului care pot lăsa să pătrundă căldura, frigul, umiditatea, murdăria şi insectele; 2 funcţionarea şi starea uşilor, containere de depozitare a pierderilor în greutate de ventilare şi a izolaţiei; 3 condiţii pentru fixarea şi întărirea mărfii.

Vehiculele de transport frigorifice destinate transportării produselor trebuie să treacă următoarele controale suplimentare: 1 gradul de asigurare a închiderii ermetice a uşilor; 2 în unitatea frigorifică trebuie să fie posibilă modificarea temperaturii; 3 amplasarea senzorului care verifică temperatura aerului care circulă. Dacă senzorul dat măsoară temperatura aerului de recirculare, termostatul trebuie să fie programat la o valoare mai mare, pentru a preveni răcirea şi îngheţarea produsului; 4 instalarea în partea din faţă a treilerului a despărţiturii pentru aerul de recirculare; 5 dispozitivul de încălzire trebuie să fie disponibil pentru transportare în zonele cu temperaturi extreme reci; 6 echipamentul cu un sistem de asigurare cu aer trebuie să aibă un tub pentru aer sau un canal de metal containere de depozitare a pierderilor în greutate pe pod şi care să fie în stare bună.

Produsele ce necesită refrigerare trebuie să fie prerăcite, dacă este necesar, anterior încărcării în echipamentul de transportare.

Temperaturile produselor trebuie să fie măsurate cu un termometru şi înscrise în documentele care însoţesc încărcătura. Compartimentul pentru încărcătură, de asemenea, trebuie prerăcit.

Încărcarea produselor trebuie realizată astfel încît să asigure menţinerea temperaturii şi a umidităţii relative, să protejeze produsele de impactul şi forţele de vibrare în tranzit şi să prevină pătrunderea insectelor în produse. La transportarea încărcăturilor cu produse de diferite tipuri trebuie respectată compatibilitatea produselor.

Încărcarea produselor se realizează: 1 în vrac, mecanizată sau manuală a produselor neambalate; 2 manuală a containerelor de transportare separate, cu sau fără palete; 3 în unităţi a containerelor cu mărfuri în palete, cu platforme-ascensor sau încărcătoare cu furcă.

Trebuie asigurat spaţiu pentru circularea aerului sub, împrejurul şi prin încărcătură, pentru a proteja produsele contra: 1 acumulării căldurii din aerul ambiant pe timp containere de depozitare a pierderilor în greutate 2 căldurii generate de produse prin respirare; 3 acumulării etilenei din cauza ajungerii la maturitate a produselor; 4 scurgerii căldurii în exterior pe timp rece; 5 deteriorării din cauza răcirii sau îngheţării în timpul funcţionării a instalaţiei frigorifice.

Containerele de transport a produselor şi stivele din acestea trebuie fixate, pentru a se preveni efectele vibraţiei şi deteriorarea prin impact în timpul transportării şi manipulării, folosind: 1 dispozitive de fixare a mărfii din aluminiu sau lemn; 2 filtre celulare de carton din hîrtie sau fibre; 3 bare din lemn; 4 saci pneumatici din hîrtie de tip sulfat; 5 plase şi curele; 6 portiţe pentru încărcare, făcute din lemn cu dimensiunile de 25 mm x mm.

Dispozitiv de înregistrare a temperaturii aerului trebuie amplasat între ambalajele din zona în care se acumulează temperatura maximă. Vagoanele trebuie să aibă 2 sau mai multe aparate care înregistrează temperatura aerului. Modificarea atmosferei cu oxigenul redus şi bioxidul de carbon şi azotul sporit se efectuează în vehicule şi containere după finalizarea încărcării.

25 povestiri de succes în pierdere în greutate utilaje trebuie aplicate etichete de avertizare pentru containere de depozitare a pierderilor în greutate avertiza că atmosfera nu asigură necesităţile esenţiale şi că secţia de marfă trebuie ventilată înainte ca personalul să intre pentru a descărca marfa.

Producătorii trebuie să stabilească şi să comunice în formă scrisă condiţiile şi durata de depozitare. Pe parcursul depozitării trebuie să se asigure: 1 condiţiile de depozitare a produselor prin buna funcţionarea a dispozitivelor frigorifice şi urmărirea permanentă a modului de funcţionare a acestora; 2 utilajele frigorifice nu trebuiesc supraîncărcate; 3 depozitarea produselor are loc în condiţii în care se evită contaminarea acestora cu agenţi patogeni; 4 pe parcursul depozitării trebuie respectată igiena şi compatibilitatea produselor.

Temperatura de depozitare nu trebuie să aibă oscilaţii mai mari de 1,5o C - 2oC. Pentru măsurarea temperaturii din spaţiul de depozitare containere de depozitare a pierderilor în greutate utilizează atît instrumente ce permit înregistrarea acestui parametru la un moment dat denumite termometrecît şi instrumente ce oferă posibilitatea înregistrării evoluţiei parametrului menţionat pe o perioadă oarecare de timp denumite termografe.

Reglarea umidităţii din spaţiile de depozitare poate însemna, după caz, reducerea excesului de umiditate prin amplasarea de vase conţinînd var nestins, clorură de calciu, silicagel etc. Între containere şi podea trebuie să fie suficient spaţiu pentru a permite circulaţia aerului.

Aerul trebuie să circule în întreaga încăpere de depozitare. Trebuie efectuat controlul şi dirijarea conţinutului aerului din spaţiul de depozitare, în scopul evitării modificării compoziţiei aerului din interior în timp şi impurificării lui cu particule de praf sau cu diferite gaze.

Depozitarea produselor se face pentru fiecare tip de produs în parte după cum urmează: 1 merele — pentru depozitarea de lungă durată se ambalează în lăzi cu capacitatea de 25 kg, în rînduri despărţite cu hîrtie pergament.

Se depozitează într-un stadiu de maturitate optimă, puţin verzi, urmînd ca maturarea să se facă în timpul depozitării. Temperatura de depozitare este de la 0ºC pînă la 4ºC, în funcţie de soi; lămîile se depozitează la temperatura de la 10ºC pînă la 14ºC. Se recoltează la maturitatea tehnică.

container birou cu reducere container second hand

Depozitarea are loc pe o perioadă de săptămîni; 10 căpşunele - ambalajele folosite trebuie să conţină maximum de la 4 pînă la 5 kg fructe. La temperatura de la 0ºC pînă la 1ºC se depozitează circa săptămîni.

La tomatele verzi, temperatura poate fi uşor mai ridicată - de la 1,6ºC pînă la 10ºC, pentru a se permite maturarea. Se poate efectua operaţia de umezire a ardeilor, dar numai la temperaturi de la 5ºC pînă la 70C.

Depozitarea merelor: condiții optime și durata de păstrare

Sînt sensibili la variaţiile de temperatură şi de umiditate. Ozonizarea permite prelungirea duratei de păstrare. La temperatura de minus 3ºC se poate păstra circa 8 luni, producîndu-se o uşoară congelare, în acest caz, decongelarea trebuie efectuată foarte lent.

În cazul stivuirii în vrac, înălţimea poate atinge de la 3m pînă la 4m, fiind necesare canale de aerisire prin stive, spaţii libere între stive, precum şi între stive şi pereţi. Cartofii pentru sămînţă se depozitează la temperatura de la 2ºC pînă la 4ºC, iar cei pentru alimentaţie la temperatura de la 4ºC pînă la 5ºC. Ceapa, fructele de culturi nucifere, fructele citrice şi cartofii trebuiesc transportate şi se depozitate fiecare separat.

Merele, perele, bananele, piersicele, prunele, zămoşii, avocado, tomatele şi alte produse care produc etilenă nu trebuie transportate şi depozitate împreună cu salată verde, varză, morcovi, castraveţi, ardei graşi, dovleac.

Perele şi merele se transportă şi se depozitează separat de cartofi, de varză, ceapă, ţelină. Ţelina - separat de ceapă sau containere de depozitare a pierderilor în greutate.

containere de depozitare a pierderilor în greutate

Ardeiul gras, ananasul, fructele citrice - separat de oricare legume cu miros puternic. Download pdf.

containere de depozitare a pierderilor în greutate

Asevedeași